Hem  >  Köpvillkor

Köpvillkor

ALLMÄNT

Smålandsgran AB, org. nr 556999-5516, med adress Siggesbo 103, 385 94 Bergkvara, e-post: info@smalandsgran.se (”Smålandsgran”), säljer julgranar och jultillbehör samt leverans och avhämtning av julgranar till privatpersoner och företag i Sverige (“Kunden”), både i fysiska marknadsplatser och genom webbsidan smålandsgran.se (smålandsgran.se) (”Webbsidan”).

AVTAL

Dessa allmänna köpvillkor (”Villkoren”) gäller när en Kund ingår avtal med Smålandsgran avseende någon av de produkter eller tjänster som tillhandahålls av Smålandsgran. För att kunna ingå avtal med Smålandsgran måste Kunden vara minst 18 år.

För att genomföra en beställning via Webbsidan måste Kunden skapa ett användarkonto (“Konto”) på Webbsidan. Kunden ansvarar för att ha fyllt i korrekta kontouppgifter, såsom person-/organisationsnummer och e-post, samt korrekta leveransuppgifter, såsom leveransadress, leveransdatum och tidsintervall. Kunden får bara skapa ett användarkonto per person-/organisationsnummer.

Efter att Kunden slutfört sin beställning kommer Smålandsgran att bekräfta Kundens beställning. När Smålandsgran slutligen bekräftar via e-post med en orderbekräftelse, har beställningen genomförts och Avtal ingåtts. (“Avtalet”).

Smålandsgran uppmanar Kunden att spara beställningens orderbekräftelse för eventuella kontakter med Smålandsgrans kundtjänst. Smålandsgran förbehåller sig rätten att ändra eller avbryta Kundens bekräftade beställning fram till dess att slutlig order har levererats.

I och med Kundens ingående av Avtalet enligt ovan godkänner Kunden, och förbinder sig att följa, dessa Villkor. Samtidigt bekräftar Kunden att den tagit del av informationen om behandlingen av sina personuppgifter enligt avsnittet om personuppgifter nedan.

KÖP OCH BETALNING

Priser

Alla gällande priser och avgifter presenteras i Smålandsgrans, vid var tid gällande, prislista på Webbsidan. Smålandsgran förbehåller sig rätten att när som helst justera priserna. Varken prissänkningar eller prishöjningar påverkar dock en av Smålandsgran bekräftad beställning. Priserna på hemsidan presenteras inklusive moms.

När din beställning är lagd så kan vi inte ändra betalsätt, av säkerhetsskäl. Kontakta kundtjänst om du önskar annullera din beställning. Efter det kan du lägga din beställning på nytt, med önskat betalsätt. Förutsatt att annulleringen är gjord senast klockan 18.00 dagen före det valda leveransdatumet.

För varje enskild beställning av produkter tar Smålandsgran en enskild leveransavgift.

Betalning

De betalningsmetoder som erbjuds till Kunden är de som finns tillgängliga på Webbsidan vid tillfället då Kunden genomför sin beställning. De betalningsvillkor som gäller är de som står vid beställning, och kan skilja sig beroende på produkt och/eller tjänst som Kunden beställer samt betalningsmetod som Kunden väljer.

I det fall att Kunden väljer faktura som betalningsmetod skickas denna av Smålandsgran via e-post till den e-postadress som Kunden angivit vid beställning. Smålandsgran förbehåller sig rätten att ta en kreditprövning.

Smålandsgran erbjuder inga andra betalningsmetoder än de som står på Webbsidan.

Vid fall av återbetalning eller kreditering till Kunden sker detta via den betalningsmetod som Kunden valde i sin beställning, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det inte är möjligt för Smålandsgran att genomföra en återbetalning via den betalningsmetoden.

Påminnelseavgift och Dröjsmålsränta

Smålandsgran förbehåller sig rätten att ta ut en påminnelseavgift och debitera dröjsmålsränta enligt lag ifall betalning inte kommit Smålandsgran tillhanda senast vid fakturans förfallodatum.

GRANAR och VÄXTER

Smålandsgrans ambition är att leverera färska julgranar och växter med bra hållbarhet och av god kvalitet, med ett färskt snitt.

Smålandsgran lämnar ingen garanti att dessa färskvaror kommer att uppfylla Kundens egna förväntningar, att de inte barrar efter leverans, att de inte blir skadade, stulna eller dylikt, efter leverans till Kunden, att de har en precis längd annat än att den rymmer inom den beställda produktens längdspann, att de har någon särskild livslängd, att de inte passar in i Kundens julgransfot, eller att de har någon egenskap som Smålandsgran inte uttryckligen lämnat några garantier för.

LEVERANS

Produkterna och tjänsterna som Kunden beställer levereras till den adress som Kunden angivit vid beställning.

Kunden väljer vid beställning vilket leveransdatum samt under vilken tidsintervall för det valda leveransdatumet som Kunden önskar få sina produkter eller tjänster levererade. Smålandsgrans mål är att genomföra leveransen enligt bokat datum och tidsintervall, men lämnar inga garantier i det avseendet.

Kunden har rätt att ändra datumet och tidsintervallet för sin leverans senast klockan 18.00 dagen före det valda leveransdatumet utan att det tillkommer några avgifter för Kunden.

Det är Kunden som är ansvarig för att hålla Smålandsgran uppdaterad om Kundens leveransuppgifter och därmed ge Smålandsgran möjlighet att leverera till rätt adress. Det är Kundens ansvar att se till att Smålandsgran kan komma fram till dörren. Om Smålandsgran av Kunden föranledd anledning inte kan leverera produkten eller tjänsten till Kunden anses dessa vara levererade.

Är Kunden inte vid leveransadressen när Smålandsgran levererar produkten eller tjänsten, och/eller kan Smålandsgran inte komma fram till leveransadressen på grund av att Kunden inte angett rätt portkod eller annan av Kunden föranledd anledning, ställs granen utanför Kundens leveransadress, eller så nära den som möjligt. Kunden får då en avisering via sms av Smålandsgran.

Vilka datum och tidsintervall som Kunden har som möjliga leveransalternativ presenteras för Kunden i samband med sin beställning och kan skilja sig beroende på bland annat vilket postnummer som Kundens leveransadress har.

Vid fall då Smålandsgran inte har kunnat leverera Kundens produkt eller tjänst inom den av Kunden beställda leveransdatum och tidsintervall, har Smålandsgran rätt att boka in denna leverans vid nästkommande tillgängliga leveransdatum och tidsintervall.

ÖVRIGA PRODUKTER OCH TJÄNSTER

Kunden har inte möjlighet att genomföra en beställning för ett totalt värde som understiger 345 kr inkl. moms.

Kunden har möjlighet att beställa tjänsten ”avhämtning”, som innebär att Smålandsgran avhämtar en julgran från Kunden. Denna julgran behöver inte ha beställts av Smålandsgran. Avhämtning gäller endast för följande julgranar: kungsgran (även kungsgran i kruka), silvergran, rödgran, blågran och tall. Julgranen ska lämnas över till Smålandsgran utanför Kundens leveransadress. Är Kunden inte vid leveransadressen vid avtalat upphämtningstillfälle och/eller har julgranen inte ställts utanför anses tjänsten vara utförd.

Har Kunden beställt en avhämtning av julgran, kommer Kunden att debiteras en avgift om 100 kr inkl. moms om julgranen inte är avklädd, det vill säga att pynt, dekoration och dylikt ska ha tagits bort från julgranen. Kunden kommer också att debiteras samma avgift om julgranen inte är förpackad i en granpåse eller motsvarande plastförpackning som hindrar julgranen från att barra. Denna debitering sker genom att Smålandsgran skickar en faktura med 14 dagars betalningsvillkor till Kunden via e-post, inom 30 dagar från det datumet att Smålandsgran avhämtat julgranen.

RABATTER OCH KAMPANJER

Rabattkoder kan ej kombineras och endast användas en gång per Kund. Vid beställning och i orderbekräftelsen kommer Kunden att kunna se vad rabattkoden medför i prissänkning per produkt och/eller tjänst. Vid en ev. återbetalning är det detta belopp som återbetalningen baseras på. Smålandsgran förbehåller sig rätten att inte godkänna rabattkoder vid beställning.

Tänk på att eventuell rabattkod måste lösas in innan du slutför din beställning. Tyvärr har vi ingen möjlighet att lägga till en rabattkod i efterhand.

Marknadsföringskampanjer gäller i enlighet med de specifika villkor som gäller för just den specifika kampanjen. Smålandsgran förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar.

Erbjudanden på specifika varor på Webbsidan gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

ÅNGERRÄTT

Kunden har i enlighet med lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59) rätt att frånträda Avtalet inom 14 dagar från den dag Kunden tar emot varan. Ångerrätten gäller dock inte vid köp av färskvaror från Smålandsgran såsom julgranar eller växter, inte heller vid köp av tjänster som är bundna till färskvaror, såsom leverans av julgran eller avhämtning av julgran.

Kunder som är företag eller andra typer av juridiska personer erbjuds ingen ångerrätt.

Om Kunden frånträder Avtalet kommer Smålandsgran att betala tillbaka alla betalningar man fått från Kunden, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att Kunden valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans Smålandsgran erbjuder). Väljer Kunden att behålla vissa varor och endast delvis returnera sin beställning återbetalas inte fraktkostnaden.

Kunden är ansvarig endast för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då Smålandsgran underrättades om Kundens beslut att frånträda Avtalet. Smålandsgran får dock vänta med återbetalningen tills Smålandsgran fått tillbaka varan från Kunden eller tills Kunden sänt in ett bevis på att varan har återsänts, beroende på vilket som inträffar först. Återbetalning till Kunden sker detta via den betalningsmetod som Kunden valde i sin beställning, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det inte är möjligt för Smålandsgran att genomföra en återbetalning via den betalningsmetoden.

Om Kunden vill utnyttja sin ångerrätt ska Kunden innan ångerfristen gått ut skicka ett meddelande via e-post till Smålandsgran på info@smalandsgran.se.  Kunden ska ange följande uppgifter: Namn, adress, ordernummer, samt namn på varan/varorna som Kunden önskar utnyttja ångerrätten på. Det går även bra om Kunden vill använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket har tagit fram (se Ångerblankett).

Kunden står själv för kostnaden av returfrakten. Kunden ska återsända varan till Smålandsgran utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då Kunden meddelat Smålandsgran om sitt beslut att frånträda Avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om Kunden skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.

Returadressen är Smålandsgran, c/o BLL Vaggeryd AB, Munksjögatan 10, 567 33 Vaggeryd. Måste skickas som företagspaket.

REKLAMATION

Kunden har alltid tre års reklamationsrätt från den dag Kunden mottar produkten. Kund som önskar göra gällande fel i produkten ska så snart som möjligt efter att felet upptäcktes kontakta Smålandsgran. För att reklamationen ska vara giltig måste den göras inom skälig tid efter det att Kunden märkt eller borde ha märkt felet. En reklamation som görs inom två månader från det att felet upptäcktes anses alltid vara gjord inom skälig tid. När det gäller reklamation av julgran gäller särskilda villkor enligt nedan.

Kunden ska undersöka produkterna när de tas emot och eventuella skador på emballaget ska anmälas direkt till chauffören.

Om levererade produkter är defekta tillämpar Smålandsgran gällande konsumentlagstiftning. En Kund som inte är nöjd med sina varor på grund av uppenbara material- eller fabrikationsfel, inklusive skador som uppkommit under transport ska snarast informera Smålandsgran om detta på info@smalandsgran.se. För att kunna utnyttja sin reklamationsrätt måste Kunden meddela Smålandsgran nödvändig information och underlag för att kunna administrera reklamationen. Vid t.ex. fel avseende längden på granen så ska Kunden till Smålandsgran skicka bild med granen liggandes vid måttband där avvikelsen framgår.

Vid reklamation erbjuder Smålandsgran möjlighet till prisavdrag i första hand om omleverans anses vara för kostsam med hänsyn till felets art. Vid eventuellt behov av att Kunden returnerar en defekt produkt till Smålandsgran, kommer Smålandsgran att delge instruktioner för detta till Kunden.

Om Smålandsgran ska återbetala hela eller delar av köpbeloppet sker det utan onödigt dröjsmål efter att reklamationen har godkänts, dock senast inom 14 dagar.

Reklamation av julgran

För att kunna reklamera julgranar av sorten kungsgran (inkl. kungsgran i kruka), blågran, rödgran, silvergran och tall, måste Kunden meddela Smålandsgran om gällande reklamation senast vid middag (kl. 12.00) dagen efter leveransdatumet.

För följande feltyper ska julgranen finnas kvar i sitt nät, nämligen när julgranen som Kunden har fått är av fel sort, av fel längdspann eller att julgranen saknar ett färskt snitt. Om Kunden reklamerar ett sådant fel efter kl. 12.00 dagen efter leveransdatumet, eller om Kunden har tagit av nätet som julgranen levereras i, kommer reklamationen inte att godtas av Smålandsgran. I detta fall kommer Kunden att erbjudas en kreditering på beställningen motsvarande skillnaden på priset mellan den beställda julgranen och den som Kunden har fått levererad, i fall att julgranen som Kunden har fått har ett lägre pris än den som Kunden beställt. Vid annat fall kommer inget att erbjudas, utan Kunden får behålla den levererade julgranen.

Vid övriga typer av fel, kommer Smålandsgran att granska eventuella reklamationer, så länge dessa har skickats innan kl. 12.00 dagen efter leveransdatumet. Efter denna tid kommer Smålandsgran som regel inte att godta reklamationer om inte Kunden kan visa att felet kunnat uppmärksammas först då samt att julgranen inte vanskötts av Kunden.

Därför är det viktigt för Kunden att snarast vid mottagandet granska att granen är av rätt sort, av rätt längd (observera att granen mäts från topp till tå) och att den har fått ett färskt snitt, då dessa fel kan Smålandsgran åtgärda omedelbart, vanligtvis samma dag eller inom nästkommande leveransdag, men behöver åtgärdas snarast möjligt då dessa färska varor måste behandlas med omsorg för att hålla sin kvalitet och livslängd.

Efter den inledande granskningen med julgranen kvar i nätet måste Kunden avlägsna nätet och granska om det finns något fel som man inte kunnat se när julgranen varit i nätet. För sådana fel erbjuder Smålandsgran Kunden att reklamera från att leveransen är genomförd till dagen därpå vid middag (kl. 12.00).

KUND- OCH KONTOUPPGIFTER

Kunden bekräftar att de personuppgifter som Kunden lämnar på sitt Konto och i samband med beställning är korrekta och fullständigt ifyllda och ansvarar för sådana uppgifter som är felaktiga.

Smålandsgran värnar om din personliga integritet och vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Smålandsgran är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som Kunden lämnar i samband med beställningen. Information om hur Smålandsgran behandlar Kundens personuppgifter finns i Smålandsgrans Integritetspolicy.

Genom Webbsidan kan Kunden logga in på sitt Konto med hjälp av sina inloggningsuppgifter och få tillgång till sin orderhistorik och sina kontouppgifter, samt ändra på sina kontouppgifter utan att ha kontakt med kundtjänst.

Kunden åtar sig att se till att ingen annan än Kunden kan använda Kundens inloggningsuppgifter. Kunden får inte avslöja användarnamn och/eller lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Kunden ska omgående anmäla till Smålandsgran om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till Kundens lösenord. Kunden ansvarar för alla köp som gjorts med dennes inloggningsuppgifter om sådan anmälan inte gjorts.

Om Smålandsgran misstänker att Kunden missbrukar sitt användarkonto eller sina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har Smålandsgran rätt att stänga av Kundens Konto. Smålandsgran har även rätt att tilldela Kunden nya kontouppgifter.

Kunden har rätt att när som helst avsluta sitt Konto hos Smålandsgran, samt att be Smålandsgran radera Kundens kontouppgifter, genom att skicka ett meddelande via e-post till Smålandsgran på info@smalandsgran.se.

ÖVRIGT

Smålandsgran äger rätt att på oförändrade villkor helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal till tredje part. Kund har endast rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet efter skriftligt godkännande från Smålandsgran.

Smålandsgran erbjuder inget öppet köp eller bytesrätt. Smålandsgran erbjuder inte heller möjlighet för Kunden att ändra sin beställning, förutom vid de fall som regleras i dessa Villkor.

Samtliga immateriella rättigheter och tekniska lösningar avseende produkterna och tjänsterna samt Webbplatsen tillhör Smålandsgran eller eventuell tredje part med vilken Smålandsgran samarbetar. Smålandsgran och dess samarbetspartners behåller samtliga immateriella rättigheter till all information som tillhandahålls Kunden i anledning av Avtalet och Kundens användning av produkter och/eller tjänsterna, samt till allt övrigt offentliggjort material, varumärken, logotyper, bilder, videor, databaser och dyl. Sådant material som beskrivs i denna punkt får inte användas av Kund utan skriftligt tillstånd från Smålandsgran såvida Kundens användning inte är nödvändig för att Kunden ska kunna använda produkterna och/eller tjänsterna enligt dessa Villkor.

All bildinformation på Webbsidan ska uteslutande ses endast som illustrationer. Smålandsgran garanterar inte Kunden att produkterna och/eller tjänsterna som säljs via Webbsidan överensstämmer i exakt måtta med illustrationens egenskaper, i synnerhet dess utseende.

Smålandsgran reserverar sig för eventuella skrivfel på Webbsidan, gällande även priser, samt i beskrivningar i form av bild, video, skrift eller annan form, för alla produkter och tjänster som Kunden beställer via Webbsidan, samt eventuella tekniska fel.

Smålandsgran har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst utan att meddela Kunden. Om felaktigt pris har angetts för en produkt eller tjänst som Kunden har beställt kommer Smålandsgran att meddela Kunden om detta via e-post och invänta Kundens godkännande av det korrigerade priset eller antalet fram till dess att Kundens beställning ska levereras. I det fall att godkännande ej erhållits i tid, har Smålandsgran rätt att välja bort produkten eller tjänsten från Kundens beställning och kreditera Kunden dess värde.

TVIST

Dessa Villkor regleras av svensk lag och alla tvister ska avgöras av svensk domstol.

Den som är konsument har också rätt att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Vid eventuell tvist följer Smålandsgran ARN:s rekommendationer. Du kan läsa mer om ARN på www.arn.se.

Din webbläsare är föråldrad

Gamla webbldsare har deligt stöd för ny teknik och det ger inte webbsidan en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner någon annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock av webbläsare som är moderna och fungerar bättre.

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå ×