Hem  >  Köpvillkor

Köpvillkor

ALLMÄNT

Smålandsgran AB, org. nr. 556999-5516, adress: Siggesbo 103, 38594 Bergkvara, e-post: info@smalandsgran.se (”Företaget”), säljer julgranar och jultillbehör (“Produkten”) samt leverans och avhämtning av julgranar (“Tjänsten”) till privatpersoner och företag i Sverige (“Kunden”), både i fysiska marknadsplatser och genom webbsidan smålandsgran.se (smalandsgran.se) (”Webbsidan”).

AVTAL

Dessa allmänna villkor gäller när en Kund ingår avtal med Företaget avseende någon av de produkter eller tjänster som tillhandahålls av Företaget. För att kunna ingå avtal med Företaget måste Kunden vara minst 18 år. Avtalet mellan Kunden och Företaget ingås först när Kunden har gjort en beställning (“Beställning”) hos Företaget.

För att genomföra en Beställning via Webbsidan måste Kunden skapa ett användarkonto (“Konto”) på Webbsidan. Kunden ansvarar för att ha fyllt i korrekta kontouppgifter, såsom person-/organisationsnummer och e-post, samt korrekta leveransuppgifter, såsom leveransadress, leveransdatum och tidsintervall. Kunden får bara skapa ett användarkonto per person-/organisationsnummer.

Efter att Kunden slutfört en Beställning av Företaget kommer Företaget att bekräfta Kundens Beställning. När Företaget slutligen bekräftar via e-post med en orderbekräftelse, har Beställningen genomförts och Avtal ingåtts. (“Avtalet”).

Företaget uppmanar Kunden att spara Beställningens orderbekräftelse för eventuella kontakter med Företagets kundtjänst. Företaget förbehåller sig rätten att ändra eller avbryta Kundens bekräftade Beställning fram till dess att slutlig order har levererats.

I och med Kundens ingående av Avtalet enligt ovan godkänner Kunden, och förbinder sig att följa, dessa Villkor. Samtidigt bekräftar Kunden att den tagit del av informationen om behandlingen av sina personuppgifter enligt avsnittet om personuppgifter nedan.

NÖJDHETSGARANTI

Företaget garanterar Kunden att leverera Produkterna och/eller Tjänsterna som Kunden beställer, så länge Företaget har Produkter i lager eller möjlighet att genomföra Tjänsten.

Företaget strävar också efter att uppfylla Kundens förväntningar genom att säkerställa att Produkterna och Tjänsterna som levereras stämmer överens med Beställningen.

KÖP OCH BETALNING

Priser

Alla tillämpliga priser och avgifter för Produkterna och Tjänsterna presenteras i Företagets, vid var tid gällande, prislista på Webbsidan. Företaget förbehåller sig rätten att när som helst justera priserna. Varken prissänkningar eller prishöjningar påverkar dock en av Företaget bekräftad Beställning. Priserna på hemsidan presenteras inklusive moms.

För varje enskild Beställning av Produkter till Kunden tar Företaget en enskild leveransavgift.

Betalning

De betalningsmetoder som erbjuds till Kunden är de som finns tillgängliga på Webbsidan vid tillfället då Kunden genomför sin Beställning. De betalningsvillkor som gäller är de som står vid Beställning, och kan skilja sig beroende på Produkt och/eller Tjänst som Kunden beställer samt betalningsmetod som Kunden väljer.

I det fall att Kunden väljer faktura som betalningsmetod skickas denna av Företaget via e-post till den e-postadress som Kunden angivit vid Beställning. Företaget förbehåller sig rätten att ta en kreditprövning.

Företaget erbjuder inga andra betalningsmetoder än de som står på Webbsidan.

Vid fall av återbetalning eller kreditering till Kunden sker detta via det betalningsmetod som Kunden valde i sin Beställning, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det inte är möjligt för Företaget att genomföra en återbetalning via den betalningsmetoden.

Påminnelseavgift och Dröjsmålsränta

Företaget förbehåller sig rätten att ta ut en påminnelseavgift och debitera dröjsmålsränta enligt lag ifall betalning inte kommit Företaget tillhanda senast vid fakturans förfallodatum.

GRANAR och VÄXTER

Företagets ambition är att leverera färska julgranar och växter med bra hållbarhet och av god kvalitet, med ett färskt snitt.

Företaget lämnar ingen garanti att dessa färskvaror kommer att uppfylla Kundens egna förväntningar, att de inte barrar efter leverans, att de inte blir skadade, stulna eller dylikt, efter leverans till Kunden, att de har en precis längd annat än att den rymmer inom den beställda Produktens längdspann, att de har någon särskild livslängd, att de inte passar in i Kundens julgransfot, eller att de har någon egenskap som Företaget inte uttryckligen lämnat några garantier för.

LEVERANS

Produkterna och Tjänsterna som Kunden beställer levereras till den adressen som Kunden angivit vid Beställning.

Kunden väljer vid Beställning vilket leveransdatum samt under vilken tidsintervall för det valda leveransdatumet som Kunden önskar få sina Produkter eller Tjänster levererade. Företagets mål är att genomföra leveransen enligt bokat datum och tidsintervall, men lämnar inga garantier i det avseendet.

Kunden har rätt att ändra datumet och tidsintervallet för sin leverans senast klockan 18.00 dagen före det valda leveransdatumet utan att det tillkommer några avgifter för Kunden.

Det är Kunden som är ansvarig för att hålla Företaget uppdaterad om Kundens leveransuppgifter och därmed ge Företaget möjlighet att leverera till rätt adress. Det är Kundens ansvar att se till att Företaget kan komma fram till dörren. Om Företaget av Kunden föranledd anledning inte kan leverera Produkten eller Tjänsten till Kunden anses dessa vara levererade.

Är Kunden inte vid leveransadressen då när Företaget levererar Produkten eller Tjänsten, och/eller kan Företaget inte komma fram till leveransadressen på grund av att Kunden inte angett rätt portkod eller annan av Kunden föranledd anledning, ställs granen utanför Kundens leveransadress, eller så nära den som möjligt. Kunden får då en avisering via sms av Företaget.

Vilka datum och tidsintervall som Kunden har möjlighet presenteras för Kunden i samband med sin Beställning och kan skilja sig beroende på bland annat vilket postnummer som Kundens leveransadress har.

Vid fall då Företaget inte har kunnat leverera Kundens Produkt eller Tjänst inom den av Kunden beställda leveransdatum och tidsintervall, har Företaget rätt att boka in denna leverans vid nästkommande tillgängliga leveransdatum och tidsintervall.

ÖVRIGA PRODUKTER OCH TJÄNSTER

Kunden har inte möjlighet att genomföra en Beställning gällande Produkter och/eller Tjänster för ett totalt värde som understiger 345 kr inklusive moms.

Kunden har möjlighet att beställa Tjänsten avhämtning, som innebär att Företaget avhämtar en julgran från Kunden. Denna julgran behöver inte ha beställts av Företaget. Avhämtning gäller endast för följande julgranar: kungsgran (även kungsgran i kruka), silvergran, rödgran, blågran och tall. Julgranen ska lämnas över till Företaget utanför Kundens leveransadress. Är Kunden inte vid leveransadressen och/eller har julgranen inte ställts utanför anses Tjänsten vara levererad.

Har Kunden beställt en avhämtning av julgran, kommer Kunden att debiteras en avgift om 100 kr inkl moms om julgranen inte är avklädd, det vill säga att pynt, dekoration och dylikt ska ha tagits bort från julgranen. Kunden kommer också att debiteras samma avgift om julgranen inte är förpackad i en granpåse eller motsvarande plastförpackning som hindrar julgranen från att barra. Denna debitering sker genom att Företaget skickar en faktura med 14 dagars betalningsvillkor till Kunden via e-post, inom 30 dagar från det datumet att Företaget avhämtat julgranen.

RABATTER OCH KAMPANJER

Rabattkoder kan ej kombineras och endast användas en gång per Kund. Vid Beställning och i orderbekräftelsen kommer Kunden att kunna se vad rabattkoden medför i prissänkning per produkt och/eller tjänst. Företaget förbehåller sig rätten att inte godkänna rabattkoder vid Beställning.

Marknadsföringskampanjer gäller i enlighet med de specifika villkor som gäller för just den specifika kampanjen. Företaget förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar.

Erbjudanden på specifika varor på Webbsidan gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

ÅNGERRÄTT

Kunden har i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning rätt att frånträda Avtalet inom 14 dagar från den dag Kunden tar emot varan, eller väsentlig del av den. Ångerrätten gäller dock inte vid köp av färskvaror från Företaget såsom julgranar eller växter, inte heller vid köp av tjänster som är bundna till färskvaror, såsom leverans av julgran eller avhämtning av julgran. Ångerrätten gäller under förutsättning att produkten är i väsentligen oförändrat skick och att ingen försegling brutits. Kunden står själv för kostnaden av returfrakten.

Kunder som är företag eller andra typer av juridiska personer erbjuds ingen ångerrätt.

Om Kunden vill utnyttja sin ångerrätt måste Kunden skicka ett meddelande via e-post till Företaget på info@smalandsgran.se. Vid eventuell behov av att Kunden returnerar Produkten till Företaget, kommer Företaget att delge instruktioner för detta till Kunden.

Kunden ska ange följande uppgifter: person-/organisationsnummer, adress, ordernummer, faktura-/kvittonummer samt namn på varan/varorna som Kunden önskar utnyttja ångerrätten på.

Vid godkända returer garanterar Företaget att genomföra gällande återbetalning till Kunden inom 30 dagar från dagen då Företaget tagit emot varan.

REKLAMATION

Vid reklamation erbjuder Företaget möjlighet till prisavdrag i första hand om omleverans anses vara för kostsam med hänsyn till felets art. Företaget förbehåller sig rätten att göra sin egen bedömning om huruvida en reklamation anses vara godkänd eller ej, samt rätten att inte ange motivering till beslut om hur eventuella fel ska avhjälpas, alltid i enlighet med konsumentköplagen samt konsumenttjänstlagen. Vid eventuell behov av att Kunden returnerar Produkter till Företaget, kommer Företaget att delge instruktioner för detta till Kunden.

Reklamation av en julgran

För att kunna reklamera julgranar av sorten kungsgran (inkl kungsgran i kruka), blågran, rödgran, silvergran och tall, måste Kunden meddela Företaget om gällande reklamation senast vid middag (12.00) dagen efter leveransdatumet.

För följande feltyper ska julgranen finnas kvar i sitt nät. När julgranen som Kunden har fått är av fel sort, av fel längdspann eller att julgranen saknar ett färskt snitt. Om Kunden reklamerar ett sådant fel efter 12.00 dagen efter leveransdatumet, eller om Kunden har tagit av nätet som julgranen levereras i, kommer reklamationen inte att godtas av Företaget. I detta fall kommer Kunden att erbjudas en kreditering på Beställningen motsvarande skillnaden på priset mellan den Beställda julgranen och den som Kunden har fått levererad, i fall att julgranen som Kunden har fått har ett lägre pris än den som Kunden beställt. Vid annat fall kommer inget att erbjudas, utan Kunden får behålla den levererade julgranen.

Vid övriga typer av fel, kommer Företaget att granska eventuella reklamationer, så länge dessa har skickats innan 12.00 dagen efter leveransdatumet. Efter denna tid kommer Företaget som regel inte att godta reklamationer om inte Kunden kan visa att felet kunnat uppmärksammas först då samt att julgranen inte vanskötts av Kunden.

Därför är det viktigt för Kunden att vid mottagandet granska att granen är av rätt sort, av rätt längd och att den har fått ett färskt snitt, då dessa fel kan Företaget åtgärda omedelbart, vanligtvis samma dag eller inom nästkommande leveransdag, men behöver åtgärdas snarast möjligt då dessa färska varor måste behandlas med omsorg för att hålla sin kvalitet och livslängd.

Efter denna granskning behöver Kunden granska om det uppvisar sig finnas något dolt fel som man inte kunnat se när julgranen varit i nätet. För detta erbjuder Företaget Kunden ett tidspann från att leveransen är genomförd till dagen därpå vid middag (12.00).

Övrigt om reklamation

För att kunna utnyttja sin reklamationsrätt måste Kunden delge Företaget nödvändig information och underlag för att kunna administrera reklamationen. Dessa ska delges Företaget enligt Företagets instruktioner som återges på Företagets Webbsida.

Företaget har rätt att begära att först få tillbaka Produkten som reklameras från Kunden för att kunna genomföra en granskning av reklamationen.

Vid eventuell prisavdrag eller hävning för julgranar garanterar Företaget att genomföra motsvarande kreditering inom 30 dagar från det datumet då Kunden blir meddelad av Företaget om vilket belopp som ska krediteras.

Vid eventuell prisavdrag eller hävning för övriga produkter, där Företaget vill återskaffa sig dessa produkter för att kunna godkänna reklamationen, garanterar Företaget att genomföra motsvarande kreditering inom 30 dagar från det datumet då Företaget tagit emot gällande Produkter tillbaka.

KONTOUPPGIFTER

Genom webbsidan kan Kunden logga in på sitt Konto med hjälp av sina inloggningsuppgifter och få tillgång till sin orderhistorik och sina kontouppgifter, samt ändra på sina kontouppgifter utan att ha kontakt med kundtjänst.

Kunden åtar sig att se till att ingen annan än Kunden kan använda Kundens inloggningsuppgifter. Kunden får inte avslöja användarnamn och/eller lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Kunden ska omgående anmäla till Företaget om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till Kundens lösenord. Kunden ansvarar för alla köp som gjorts med dennes inloggningsuppgifter om sådan anmälan inte gjorts.

Om Företaget misstänker att Kunden missbrukar sitt användarkonto eller sina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har Företaget rätt att stänga av Kundens Konto. Företaget har även rätt att tilldela Kunden nya kontouppgifter.

Kunden har rätt att när som helst avsluta sitt Konto hos Företaget, samt att be Företaget radera Kundens kontouppgifter, genom att skicka ett meddelande via e-post till Företaget på info@smalandsgran.se.

PERSONUPPGIFTER

Företaget värnar om Kundens personliga integritet och strävar efter att alltid skydda Kundens personuppgifter på bästa sätt.

Företaget är personuppgiftsansvarig för behandlingen av Kundens personuppgifter. Företaget försäkrar Kunden att lagra och behandla dessa i enlighet med GDPR.

Företaget kommer att behandla de personuppgifter som Kunden lämnar till Företaget eller som Företaget samlar in genom cookies i syfte att visa varor beroende på Kundens valda preferenser och angivna åldersrestriktioner, att administrera Kundens Beställning och att fullfölja Företagets åtaganden gentemot Kunden. De personuppgifter som Företaget behandlar är Kundens personnummer/organisationsnummer, namn, e-postadress, köp-, betal- och orderhistorik, betalningsmetod, leveransadress, IP-adress och telefonnummer.

Företaget kan även komma att använda uppgifterna för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms, telefonsamtal och e-post för marknadsföring, om Kunden samtyckt till dessa, och för information till Kunden. Kunden kan när som helst avbryta utskicken direkt via samma kanal. Uppgifterna kan vidare komma att användas för att förbättra Webbsidan, betalningslösningar och betalningsprocesser.

Kundens person-/organisationsnummer kan också komma att behandlas i samband med köp på uppdrag av, eller på grund av krav från, betalnings- och/eller kreditföretag, i kreditupplysnings syfte.

FORCE MAJEURE

Företaget ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Företaget inte kunnat råda över. Företaget ska informera Kunden om sådana omständigheter uppstår och har rätt att uppskjuta en leverans med upp till 5 arbetsdagar, utan någon rätt till ersättning för Kunden och utan att det medför ytterligare kostnader för Kunden. Efter 5 dagar har Kunden rätt att häva köpet.

Sådana omständigheter befriar Företaget från skadeståndsanspråk och andra påföljder.

COOKIES

På Företagets Webbsida används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på Kundens dator och som är möjliga att använda för att följa vad Kunden gör på Webbsidan.

Det finns två huvudtyper av cookies. Permanenta cookies, som ligger kvar på Kundens dator under en bestämd tid, samt sessionscookies lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när Kunder stänger sin webbläsare.

Företaget använder cookies för att förbättra webbsidan för Kunden t.ex. genom att anpassa Webbsidan efter Kundens postnummer, säkerställa att Kunden loggat in på Webbsidan och därigenom slipper logga in på varje ny sida Kunden besöker, för att kunna anpassa Företagets tjänster så att Kunden får marknadsföring som är relevant för Kunden och för att kunna fullgöra Företagets åtaganden vid köp.

Permanenta cookies används bland annat för att lagra Kundens eventuella personliga inställningar hos Företaget så att Kunden exempelvis slipper göra om vissa val varje gång hen besöker Webbsidan samt för att anpassa och göra information och marknadsföring så relevant som möjligt för Kunden. Sessionscookies används bland annat i syfte att kunna registrera statistik över användandet av Webbsidan.

Genom att ingå avtal med Företaget och/eller använda Företagets Webbsida samtycker Kunden till behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om Kunden inte accepterar att cookies används kan Kunden stänga av cookies i sin webbläsares säkerhetsinställningar. Kunden kan även ställa in webbläsaren så att Kunden får en fråga varje gång Företagets Webbsida försöker placera en cookie på Kundens dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan Kunden när som helst radera cookies manuellt från sin webbläsare. Notera att om Kunden väljer att inte acceptera cookies kommer Kunden inte att kunna genomföra köp på Webbsidan. Funktionaliteten kan i övrigt även komma att begränsas.

ÖVRIGT

Företaget äger rätt att på oförändrade villkor helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal till tredje part. Kund har endast rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet efter skriftligt godkännande från Företaget.

Företaget erbjuder inget öppet köp eller bytesrätt. Företaget erbjuder inte heller möjlighet för Kunden att ändra sin Beställning, förutom vid de fall som regleras i dessa villkor.

Samtliga immateriella rättigheter och tekniska lösningar avseende Produkterna och Tjänsterna samt Webbplatsen tillhör Företaget eller eventuell tredje part med vilken Företaget samarbetar. Företaget och dess samarbetspartners behåller samtliga immateriella rättigheter till all information som tillhandahålls Kunden i anledning av Avtalet och Kundens användning av Produkter och/eller Tjänsterna, samt till allt övrigt offentliggjort material, varumärken, logotyper, bilder, videor, databaser och dyl. Sådant material som beskrivs i denna punkt får inte användas av Kund utan skriftligt tillstånd från Företaget såvida Kundens användning inte är nödvändig för att Kunden ska kunna använda Produkterna och/eller Tjänsterna enligt dessa Villkor.

All bildinformation på Webbsidan ska uteslutande ses endast som illustrationer. Företaget garanterar inte Kunden att Produkterna och/eller Tjänsterna som säljs via Webbsidan överensstämmer i exakt måtta med illustrationens egenskaper, i synnerhet dess utseende.

Dessa villkor befriar Företaget från ansvar för eventuella skrivfel på Webbsidan, gällande även priser, samt i beskrivningar i form av bild, video, skrift eller annan form, för alla Produkter och Tjänster som Kunden beställer via Webbsidan, samt eventuella tekniska fel.

Företaget har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst utan att meddela Kunden. Om felaktigt pris har angetts för en Produkt eller Tjänst som Kunden har beställt kommer Företaget att meddela Kunden om detta via e-post och invänta Kundens godkännande av det korrigerade priset eller antalet fram till dess att Kundens Beställning ska levereras. I det fall att godkännande ej erhållits i tid, har Företaget rätt att välja bort Produkten eller Tjänsten från Kundens Beställning och kreditera Kunden dess värde.

Dessa villkor befriar Företaget också från ansvar om Företaget inte har möjlighet att leverera beställd Produkt eller Tjänst till Kund, vid vilket fall hävning erbjuds till Kunden.

TVIST

Avtalet regleras av svensk lag. Tvist angående tolkningen och tillämpningen av detta Avtal och därmed sammanhängande rättsfrågor skall avgöras av svensk domstol enligt svensk lag.

Tvist i anledning av detta Avtal kan även prövas av allmänna reklamationsnämnden (”ARN”) vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas. Du kan läsa mer om ARN på www.arn.se.

Din webbläsare är föråldrad

Gamla webbldsare har deligt stöd för ny teknik och det ger inte webbsidan en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner någon annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock av webbläsare som är moderna och fungerar bättre.

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå ×