Tips & råd

Vi levererar din julgran direkt till dörren

En halv miljon barr i vardagsrummet
Så många barr finns det på en två meter hög gran. Alla dessa barr, eller åtminstone de flesta av dem, vill vi skall sitta kvar på vår julgran över jul och nyårshelgerna. Hur fixar vi detta?

Grundtips för julgranen

√ Välj en färsk gran. Samtliga av våra granar huggs i november vilket ökar livslängden avsevärt. Det är viktigt!
√ Låt granen gradvis vänja sig vid husvärmen. Du kan ställa den i farstun eller garaget i något dygn. Eller i trappuppgången. Gärna i ljummet vatten.
√ Placera inte granen för nära element, kaminer eller andra värmekällor.
√ Mycket vatten – utan socker eller Magnecyl. Torkar julgranen ut ryker barren.
√ Se till att den har en färsk yta i sågskäret. Detta gör vi naturligtvis åt dig.
√ Slå inte rotändan mot golvet, då stängs ledningsbanorna för vattnet och granen börjar snart torka på grund av vattenbrist.

Vad händer i ett träd som huggs ner?
När din gran huggs befinner den sig i vintervila. På sensommaren har de nya årsskotten förvedats och all vätska körts ut samtidigt som halten torrsubstans ökar och en knopp som innehåller nästa års tillväxt anlagts. Detta görs för att träden ska klara sig utan frostsprängningar under vintern då det kan vara rejält kallt. När du tar hem din julgran in i värmen vaknar den och tror att det är vår, vilket sätter igång tillväxtprocesserna. Granen har dock inga rötter – dessa finns ju kvar i marken. Du måste därför hjälpa granen genom att förse den med framför allt vatten. Kapsnittet i roten måste vara färskt så att lednings-banorna är fria och granen kan börja suga upp vatten. Vi gör naturligtvis en färsk yta innan den levereras till dig. Se sedan till att fylla på vatten ofta, speciellt i början. Det första dygnet inomhus är granen riktigt törstig. En rödgran dricker då cirka 2 liter per dygn och en kungsgran kan sörpla i sig upp till 5 liter det första dygnet inne i värmen. Julgranen står ju bara några veckor så någon vävnads-uppbyggnad är knappast nödvändig.

Varför dör granen?
Julgranen har endast en mycket tidsbegränsad förmåga att ta upp vatten direkt i stamsnittet. Eftersom granen behöver rikligt med vatten dör den efter en tid. Det förekommer att granar växer och skjuter nya skott.

Granen mår bra av att vänja sig vid värmen
Undvik att ta in granen med en gång, utan låt den vänja sig vid värmen långsamt – annars kan den bli chockad av omställningen från vinter till “sommar”. Låt istället gärna granen stå någon dag i garaget eller farstun först om detta är möjligt. Eller i trappuppgången. I norra Sverige kan det skilja 40 grader mellan utomhus- och inomhustemperatur (-20 till +20). En gran som utsätts för detta i ett steg riskerar att barra snabbare.

Skogens temperatur avgör
Temperaturen i skogen under hösten har stor betydelse för hur granen klarar sig inomhus. Forskning visar att varma höstar gör att julgranarna barrar fortare. Bäst är regelbundna perioder med nattfrost under oktober och november.

Har du beställt granhämtning?

Alla våra härliga granar

Smålandsgran